Каква да е посоката на отваряне при вратите?

Преди да се насочите към закупуване на врати за вашият дом е хубаво да знаете, не само точните размери, но и посоката им на отваряне. Ако правите основен ремонт, тогава отварянето се определя от етапа на разработване на проекта. Подреждането на мебели и други елементи на помещението, в резултат на неговия ремонт ще се определя от факта, след до изпипване на детайли като посоката на отваряне.

Посоката на отваряне трябва да е съобразена не само за вашето удобство, но и за максималната Ви безопасност. Това се определя от строителния кодекс и наредби (съкратено СНИП) „Пожарна безопасност на сгради и съоръжения”, чието основно правило засяга и се знае от всички като: „Вратите на аварийните изходи и на евакуационните пътища трябва да бъдат отворени към изхода от сградата.“. Необходимо е, за да се улесни излизането от помещението в случаи на извънредна ситуация – да се разтварят по-експлозивно или да се счупят.

Това е най-подходящо за обществени места – в офис неписан закон е вратите в сградата да бъдат монтирани както следва с външно отваряне, особено според нормите на СНИП, за помещения, в които има най-малко 15 души.

Нормите на СНИП не се отнасят за обекти с цел местообитание като апартамент, къща – частна собственост, бани, складове, така че при избора на посоката на движение на вратата ще бъдем водени от удобството на отваряне, без да забравяме сигурността.

Правило №1: Нужно е отварянето да се осъществи от малко към голямо пространство ( стая).

Набързо да си представим, че този начин на отваряне при баня или съблекалня ще предотврати „изпълването” на допълнително пространство в съществуваща стая с малко квадратура. Също така, външното отваряне на вратата в помещение баня е по-сигурно в случаите, щом на някой му призлее – пада на пода, но не блокира вратата.

Ако говорим за детската стая е по-добре да изберете отварянето, което е навътре. Детето може да се затвори в стаята, и ако се нуждае от спешна неотложна помощ, премахването на вратата ще е по-лесно.

Правило №2: Ако е към помещението, то отварянето трябва да е към по-голямата част от стаята.

При влизане в стаята, трябва да виждаме всичко разположено в нея. Това работи в случаите, когато входът се намира в единия от ъглите на стаята Ви, а не в средата. В този случай вратата се отваря по посока на най-близка стена.

Когато входът на стаята е в средата на една от стените, тогава е по-добре да се отваря в посока на ключа за осветление. Това е удобство, защото когато влезем или излезем, отваряме вратата с една ръка и изключваме или включваме осветлението с другата. Ако превключвателят все още не е монтиран, тогава ще е правилно да направите отвора в посока от страна на прозореца. Така при влизане в помещението първо ще виждате светлината през прозореца към коридора.

Правило №3: Вратите е недопустимо да се допират при отваряне.

Ако те са в близост има вероятност да се допират, дори когато са поставени в далечни краища на отвора. В такива случаи трябва да монтирате вратите чрез отваряне към противоположни стаи или да преместите едната врата (което е по-проблематично). Очевидно, че при закачане на вратите при отваряне може не само да се нарани повърхността им, но и да повредят стените. Най-важното е да се предотврати засичането на една врата от втора.

Оставете коментар